Osobní asistence – OS Martin

774 429 111

Další aktivity

Projekt 50+

V období od září 2013 do dubna 2014 jsme realizovali ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby projekt 50+ = NOVÁ ŠANCE registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/35100. . Projekt byl zaměřen na rekvalifikaci nezaměstnaných osob starších 50 let na pozici pracovníka v sociálních službách. Projekt byl financován z ESF Operačního programu Praha – adaptabilita a státního rozpočtu ČR, díky čemuž byl pro cílovou skupinu poskytnut zcela zdarma. Projekt byl rozdělen do dvou etap, vždy po dvaceti účastnících.

Účastníci absolvovali kurzy – Základy práce na PC, Základy podnikání, Vzdělávání k profesionalitě v sociálních službách – akreditovaný kurz ČAPS pro pracovníka v sociálních službách. Absolventi tohoto kurzu se mohou uplatnit v široké škále sociálních služeb – v terénních sociálních službách (pečovatelská služba, osobní asistence), ambulantních službách (nízkoprahová zařízení pro děti mládež), v pobytových službách (domovy pro seniory, domovy pro OZP atd.).

Součástí projektu bylo dále tříměsíční tréninkové zaměstnání, v rámci něhož si účastníci pod odborným dohledem vyzkoušeli práci v pěti typech zařízení sociálních služeb: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN – sociálně aktivizační služby pro seniory; Centrum sociálně zdravotních služeb – pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; Nemocnice milosrdných sester sv. K. Boromejského; Jedličkův ústav – osobní asistence.

Cvičení paměti

Kurz cvičení paměti probíhá pod vedením klinického psychologa a lektorky volnočasových aktivit s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním.

Program se skládá z osmi setkání, která na sebe navzájem navazovala. Každé setkání trvalo 2 hodiny a bylo tematicky zaměřeno na následující oblasti:

 • osobní a profesionální kariéra
 • životní příběh
 • příroda a život v přírodě
 • svátky a tradice
 • osobní znalosti, zkušenosti a zájmy
 • společenský život
 • otázka životních hodnot
 • projevy druhů paměti člověka a jejich uplatnění v praxi
Program se skládal ze čtyř hlavních bloků:
 • realitní a světonázorové orientace, fyzických aktivit, a to na podporu komunikace ve formě seznamovacích a společenských her, fyzických cvičení včetně cvičení za doprovodu hudby, tzv. tanec vsedě a hravého tréninku jemné a hrubé motoriky a senzo-motorické koordinace
 • blok sebepoznávacích psychoterapeu­tických aktivit, a to ve formě tematických anket a společných diskuzí
 • cvičení dlouhodobé a krátkodobé paměti v podobě reminiscenčních rozhovorů, úloh a kvízů i tematicky zaměřených naučných procházek
 • muziko-terapeutický blok ve formě melodických a textových hádanek, hudebních kvízů, rytmizace a zpěvu