Osobní asistence – OS Martin

774 429 111

Historie

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN bylo založeno 12.4.2000 za účelem rozvoje sociálních aktivit, vedoucích ke zkvalitnění života seniorů a zdravotně postižených občanů v Praze. Náš projekt „Návštěvní služba“ získal důvěru Magistrátu hlavního města Prahy a MPSV a od roku 2001 jsme začali zajišťovat osobní asistenci společenského typu.

Od roku 2007 poskytujeme sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Naším posláním je zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci. Sociálně aktivizační služby jsme poskytovali do roku 2015.

Kostel sv. Martina

Naše organizace vznikla a začala působit v Řepích. Sounáležitost s tímto místem , kde stojí kostel sv. Martina od 12. století, nás inspirovala v poslání , činnosti a názvu naší organizace. Svatý Martin byl statečný, rozdělil svůj plášť napůl a dal ho zmrzlému žebrákovi. Měl dobré srdce a tím nás vyzývá, že máme pomáhat ostatním a nemyslet jenom na sebe. Kéž pulzující život sv. Martina může působit v životech těch, o které pečujeme.

Okénko našich klientů

Pavla Jerusalémová

Pavla Jerusalémová

  • Její otec byl dirigent Epstein a maminka, tehdy známá divadelní herečka. Protože otec byl židovského původu, v lednu roku 1945 byl internován v koncentračním táboře Terezín. Provdala se za Jana Kotíka, člena umělecké Skupiny 42 a pozdějšího akademického malíře. V době druhé světové války se manžel angažoval v protinacistickém odboji, pamětnice však o těchto aktivitách nesměla nic vědět. Po rozvodu se v roce 1968 odstěhovala do Německa, kde se podruhé provdala a získala současné příjmení Jerusalemová. V roce 2008 se vrátila do vlasti, kde žije dosud.

Více na: Naši klienti