Osobní asistence – OS Martin

774 429 111

Historie

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN bylo založeno 12.4.2000 za účelem rozvoje sociálních aktivit, vedoucích ke zkvalitnění života seniorů a zdravotně postižených občanů v Praze. Náš projekt „Návštěvní služba“ získal důvěru Magistrátu hlavního města Prahy a MPSV a od roku 2001 jsme začali zajišťovat osobní asistenci společenského typu.

Od roku 2007 poskytujeme sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Naším posláním je zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci. Sociálně aktivizační služby jsme poskytovali do roku 2015.

Kostel sv. Martina

Naše organizace vznikla a začala působit v Řepích. Sounáležitost s tímto místem , kde stojí kostel sv. Martina od 12. století, nás inspirovala v poslání , činnosti a názvu naší organizace. Svatý Martin byl statečný, rozdělil svůj plášť napůl a dal ho zmrzlému žebrákovi. Měl dobré srdce a tím nás vyzývá, že máme pomáhat ostatním a nemyslet jenom na sebe. Kéž pulzující život sv. Martina může působit v životech těch, o které pečujeme.

Okénko našich klientů

Marta

Paní Marta

  • Paní Marta osobní asistenci využívá již několikátým rokem. Ve více jak 90 letech si zlomila stehenní kost. Částečně o paní M. pečuje i rodina. Rozsah služby se vždy aktualizuje dle konkrétních potřeb a časových možností rodiny. Asistentky jsou pro ni nedílnou součástí jejího dosavadního života. Oceňuje, že může nadále být ve svém domácím prostředí.

Více na: Naši klienti