Osobní asistence – OS Martin

774 429 111

Okénko našich klientů

doc. Mudr. Miloš Vojtěchovský, CSc.

doc. Mudr. Miloš Vojtěchovský, CSc.
  • Narozený 4.2. 1925

Medicínu dokončil v 25 letech, po vojně absolvoval 3 roky na psychiatrii, tam vykonal atestaci, ve 47 letech obhájil kandidátskou práci v oboru neurofarmakologie. Ve 48 letech byl habilitován. Je jeden ze zakladatelů gerontopsychiatrie. Byl primářem v Horních Beřkovicích v severních Čechách, což byla tehdy krajská léčebna. V důchodu je od 60 let, ale stále aktivně působil v oblasti gerontopsychiatrie. V 61 letech aobsolvoval pobyt v Sarajevu, v 62 letech byl hostujícím profesorem na universitě v Ontáriu. Do roku 2012 pracoval jako ambulantní gerontopsychiatr. Mnoho let byl čestným předsedou České alzheimerovské společnosti. Vdovcem je od 88 let. Naším klientem je od roku 2014, kde mu naše asistentky poskytují 1× týdně osobní asistenci. Je radost se s panem doktorem při každé navtěvě setkat. Oplývá znalostmi ve svém oboru, dokonce asistentkám vnáší reálný pohled na současný stav v geriatrii.

  • Jeho motto: Dokud dýchám – doufám!

Pavla Jerusalemová

Pavla Jerusalémová
  • Narodila se v roce 1921 v Praze-v umělecké rodině.

Její otec byl dirigent Epstein a maminka, tehdy známá divadelní herečka. Protože otec byl židovského původu, v lednu roku 1945 byl internován v koncentračním táboře Terezín. Provdala se za Jana Kotíka, člena umělecké Skupiny 42 a pozdějšího akademického malíře. V době druhé světové války se manžel angažoval v protinacistickém odboji, pamětnice však o těchto aktivitách nesměla nic vědět. Po rozvodu se v roce 1968 odstěhovala do Německa, kde se podruhé provdala a získala současné příjmení Jerusalemová. V roce 2008 se vrátila do vlasti, kde žije dosud.